text size

Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami
Titile (in english):
Food preferences of land snails in a river flood-plain invoved with invasive plants
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Štěpánka Podroužková
Supervisor:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Opponent:
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.
Consultant:
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Thesis Id:
99348
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Zoology (31-170)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Zoology (NZOO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Mollusca, Gastropoda, Succinea putris, Urticicola umbrosus, potravní preference, invazivní rostliny
Keywords:
Mollusca, Gastropoda, Succinea putris, Urticicola umbrosus, food preferences, invasive plants
Abstract (in czech):
Na dvou běžných druzích plžů z oblastí říčních niv byl studován potravní vztah k pěti nejrozšířenějším invazivním rostlinám z tohoto prostředí: Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Fallopia japonica, F. sachalinensis a F.x bohemica a k rostlině tvořící zde původní porosty – Urtica dioica. Pomocí tří odlišných metodických přístupů jsem se snažila dokázat, zda jsou tyto rostliny pro plže Succinea putris a Urticicola umbrosus zdrojem potravy či nikoliv. Zjistila jsem, že z histologických řezů živnou rostlinu nelze identifikovat. Pro analýzu trusu neposkytují některé druhy rostlin dostatečně charakteristické struktury, bezpečně lze v trusu identifikovat H. tuberosus a U. dioica na základě trichomů. Podle výsledků laboratorních testů je pro výběr potravy plžů zásadní, o jakou rostlinu se jedná a zda je v čerstvém stavu, či přemrzlá. U. umbrosus zkonzumovala oproti S. putris méně rostlin v čerstvém stavu. Po přemrznutí se míra konzumace u obou druhů značně zvýšila. Nejpreferovanějšími druhy jsou U. dioica a H. tuberosus. I. glandulifera je konzumována pouze po přemrznutí, křídlatky jsou odmítány čerstvé i přemrzlé.
Abstract:
Food preferences to five most widespread invasive plant species from river floodplains: Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Fallopia japonica, F. sachalinensis a F.x bohemica and one native species – U. dioica were studied on two common land snail species. Using three different methods I tried to recognize, whether or not these plants serve as a food source to Succinea putris and Urticicola umbrosus. From histological sectionsit was impossible to identify the plants. The majority of plants don`t provide structures usable for identification of plant in the snail maces. I was able to identify only H. tuberosus and U. dioica undoubtedly, thanks to trichomes. According to the results of laboratory tests, the most important factors for snails food preferences are plant species and the condition of plant material. U. umbrosus consumed much less fresh material than S. putris. Consumption of frozen leaves became larger for both species. The most preffered plant species were U. dioica and H. tuberosus. Only frozen I. glandulifera was consumed. Fallopia spp. were rejected both, fresh or frozen.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Štěpánka Podroužková 2.95 MB
Download Abstract in czech Mgr. Štěpánka Podroužková 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Štěpánka Podroužková 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 857 kB
Download Opponent's review Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. 1.23 MB
Download Defence's report 717 kB