velikost textu

Zaniklá židovská náboženská obec v Poběžovicích v letech 1850-1950

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaniklá židovská náboženská obec v Poběžovicích v letech 1850-1950
Název v angličtině:
Extinct Jewish congregation in Poběžovice during the years 1850-1950
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šárka Roldánová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Id práce:
99336
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunita, historie Židů, Poběžovice, Ronšperk, židovská menšina, židovská náboženská obec
Klíčová slova v angličtině:
community, history of Jews, Jewish congregation, Jewish minority, Poběžovice, Ronšperk
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Roldánová 3.18 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB