velikost textu

Teoretické studium Friedlanderovy reakce katalyzované materiálem CuBTC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretické studium Friedlanderovy reakce katalyzované materiálem CuBTC
Název v angličtině:
Theoretical Investigation of Friedlander Reaction catalyzed by CuBTC
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Miroslav Položij
Vedoucí:
prof. doc. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Jiří Čejka, CSc.
Id práce:
99293
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
katalýza, mechanismus reakce, MOF, DFT, Friedländerova reakce
Klíčová slova v angličtině:
catalysis, reaction mechanism, metal organic framework, density functional theory, Friedlander reaction
Abstrakt:
Tato práce se věnuje teoretickému studiu mechanismů nekatalyzované a katalyzované Friedländerovy reakce. Hlavním cílem bylo nalézt průběh Friedländerovy reakce katalyzované Cu3(BTC)2 (BTC = benzen 1,3,5 trikarboxylová kyselina), což je mikroporézní látka pařící mezi tzv. Metal Organic Frameworks. Byly prozkoumány i možné reakční cesty nekatalyzované a kysele katalyzované reakce, a to v plynné fázi a v rozpouštědle. Vhodnost Cu3(BTC)2 jako katalyzátoru Friedländerovy reakce je diskutována na základě získaných dat.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Položij 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Položij 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Položij 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. doc. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jiří Čejka, CSc. 686 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 326 kB
Stáhnout Errata Mgr. Miroslav Položij 70 kB