text size

Nové regulační metabolické faktory u pacientů s obezitou a DM 2. typu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Nové regulační metabolické faktory u pacientů s obezitou a DM 2. typu
Titile (in english):
New regulatory metabolic factors in patients with obesity and type 2 diabetes mellitus
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Mirka Matějková
Supervisor:
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Opponent:
RNDr. Pavel Flachs, Ph.D.
Consultant:
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Thesis Id:
99244
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physiology (31-152)
Study programm:
Special Chemical and Biological Programmes (B3912)
Study branch:
Molecular Biology and Biochemistry Organisms (BMOBIBO)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
08/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
diabetes mellitus 2. typu, FGF 19, FGF 21, obezita, tuková tkáň
Keywords:
type 2 diabetes mellitus, FGF 19, FGF 21, obesity, adipose tissue
Abstract (in czech):
Abstrakt Fibroblastové růstové faktory jsou proteiny, které plní různorodé biologické funkce v metabolismu, regeneraci, diferenciaci buněk a ve vývoji. Lidská FGF genová rodina zahrnuje 22 členů. FGF 19 podrodina obsahuje FGF 19, FGF 21 a FGF 23. Tyto proteiny působí v organismu endokrinním způsobem. Podrodina FGF 19 pro svoje působení vyžaduje klotho protein fungující jako kofaktor. FGF 19 je produkován střevem, ale působí převážně v játrech, kde skrze FGFR4 receptor inhibuje syntézu žlučových a mastných kyselin. FGF 21 produkovaný játry je zapojen do metabolismu sacharidů a lipidů. Sérové hladiny FGF 21 jsou zvýšené u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu, u kterých může působit jako metabolický regulátor utilizace glukózy v adipocytech. Sérové hladiny FGF 19 jsou naopak u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu snížené a pravděpodobně závisejí spíše na celkovém nutričním stavu organizmu než na metabolismu glukózy a na inzulínové senzitivitě. Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, FGF 19, FGF 21, obezita, tuková tkáň
Abstract:
Abstract Fibroblast growth factors are proteins with diverse biological function in development, tissue repair, and metabolism. The human FGF gene family consists of 22 members. FGF 19 subfamily includes FGF 19, FGF 21, and FGF 23. They act as systemic factors in an endocrine manner. FGF 19 subfamily requires klotho protein as a cofactor for its action. FGF 19 produced by intestine acts mainly in the liver through FGFR4, where it inhibits bile acid and fatty acid synthesis. FGF 21 is produced by the liver and contributes to the regulation of carbohydrate and lipid metabolism through modulation of glucose uptake in adipocytes. Serum FGF 21 levels are increased in patients with obesity and type 2 diabetes mellitus. Serum FGF 19 levels are on the contrary decreased in patients with obesity and type 2 diabetes mellitus and more probably depend on the nutritional status of the organism than on the glucose metabolism and insulin sensitivity. Key words: type 2 diabetes mellitus, FGF 19, FGF 21, obesity, adipose tissue
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Mirka Matějková 593 kB
Download Abstract in czech Mgr. Mirka Matějková 46 kB
Download Abstract in english Mgr. Mirka Matějková 45 kB
Download Supervisor's review prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 108 kB
Download Opponent's review RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 134 kB
Download Defence's report 408 kB