velikost textu

Nové regulační metabolické faktory u pacientů s obezitou a DM 2. typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové regulační metabolické faktory u pacientů s obezitou a DM 2. typu
Název v angličtině:
New regulatory metabolic factors in patients with obesity and type 2 diabetes mellitus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Mirka Matějková
Vedoucí:
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Oponent:
RNDr. Pavel Flachs, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Id práce:
99244
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diabetes mellitus 2. typu, FGF 19, FGF 21, obezita, tuková tkáň
Klíčová slova v angličtině:
type 2 diabetes mellitus, FGF 19, FGF 21, obesity, adipose tissue
Abstrakt:
Abstrakt Fibroblastové růstové faktory jsou proteiny, které plní různorodé biologické funkce v metabolismu, regeneraci, diferenciaci buněk a ve vývoji. Lidská FGF genová rodina zahrnuje 22 členů. FGF 19 podrodina obsahuje FGF 19, FGF 21 a FGF 23. Tyto proteiny působí v organismu endokrinním způsobem. Podrodina FGF 19 pro svoje působení vyžaduje klotho protein fungující jako kofaktor. FGF 19 je produkován střevem, ale působí převážně v játrech, kde skrze FGFR4 receptor inhibuje syntézu žlučových a mastných kyselin. FGF 21 produkovaný játry je zapojen do metabolismu sacharidů a lipidů. Sérové hladiny FGF 21 jsou zvýšené u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu, u kterých může působit jako metabolický regulátor utilizace glukózy v adipocytech. Sérové hladiny FGF 19 jsou naopak u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu snížené a pravděpodobně závisejí spíše na celkovém nutričním stavu organizmu než na metabolismu glukózy a na inzulínové senzitivitě. Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, FGF 19, FGF 21, obezita, tuková tkáň
Abstract v angličtině:
Abstract Fibroblast growth factors are proteins with diverse biological function in development, tissue repair, and metabolism. The human FGF gene family consists of 22 members. FGF 19 subfamily includes FGF 19, FGF 21, and FGF 23. They act as systemic factors in an endocrine manner. FGF 19 subfamily requires klotho protein as a cofactor for its action. FGF 19 produced by intestine acts mainly in the liver through FGFR4, where it inhibits bile acid and fatty acid synthesis. FGF 21 is produced by the liver and contributes to the regulation of carbohydrate and lipid metabolism through modulation of glucose uptake in adipocytes. Serum FGF 21 levels are increased in patients with obesity and type 2 diabetes mellitus. Serum FGF 19 levels are on the contrary decreased in patients with obesity and type 2 diabetes mellitus and more probably depend on the nutritional status of the organism than on the glucose metabolism and insulin sensitivity. Key words: type 2 diabetes mellitus, FGF 19, FGF 21, obesity, adipose tissue
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mirka Matějková 593 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mirka Matějková 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mirka Matějková 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 408 kB