velikost textu

Kardioprotektivní účinky adaptace na fyzickou zátěž

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kardioprotektivní účinky adaptace na fyzickou zátěž
Název v angličtině:
Cardioprotective effects of exercise training
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Pavlína Zajíčková
Vedoucí:
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Míčová
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
99217
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
srdce, ischemie/reperfúze, fyzická zátěž
Klíčová slova v angličtině:
heart, ischemia/reperfusion, physical activity
Abstrakt:
Abstrakt Ischemicko-reperfúzní poškození myokardu je jednou z hlavních příčin úmrtnosti v důsledku kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem k tomu, že každým rokem přibývá stále více pacientů s tímto onemocněním, je předmětem zájmu klinické i experimentální kardiologie vytvoření programu prevence. Jednou z možností je pravidelná fyzická aktivita, jejíž ochranný vliv na ischemický myokard byl opakovaně prokázán. Stále, ale není určeno, jaký druh fyzické aktivity a intenzita jsou nejvhodnější. Další neznámou jsou mechanismy, které jsou za ochranu srdce vyvolanou pravidelnou fyzickou zátěží zodpovědné. Tato práce je zaměřena na ischemickou chorobu srdeční, možné způsoby tréninku a potenciální mechanismy navozující zvýšenou odolnost srdce k ischemii.
Abstract v angličtině:
Abstract Ischemia-reperfusion myocardial injury is one of the main causes of death as a result of cardiovascular disease. Creation of a programme aimed at prevention attracts attention because number of patients suffering from this disease is increasing. One possibility is a regular physical activity whose positive effect on ischemic myocardium has been confirmed by empirical evidence. On the other hand we still do not know what activities are the most suitable and which intensity is the best for our health. Mechanisms which are created by regular exercise and contribute to heart protection have not been fully identified yet. The objective of this paper is to discover potential mechanisms and describe their role in protecting our heart. Moreover, it deals with possible ways of training which could activate such mechanisms and thus reduce significantly the risk of myocardial injury.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Zajíčková 613 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Zajíčková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Zajíčková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Neckář, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Míčová 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 232 kB