velikost textu

Využití dálkového průzkumu pro identifikaci ústupu zalednění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití dálkového průzkumu pro identifikaci ústupu zalednění
Název v angličtině:
Use of remote sensing for monitoring of degaciation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Soudková
Vedoucí:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Oponent:
Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Id práce:
99175
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ústup zalednění, horské oblasti, dálkový průzkum
Klíčová slova v angličtině:
deglaciation, mountain areas, remote sensing
Abstrakt:
Využití dálkového průzkumu pro identifikaci ústupu zalednění Práce se zabývá monitorováním ledovců pomocí metod dálkového průzkumu Země. Porovnává možnosti optického a mikrovlnného snímání. Snaží se nalézt vhodnou metodu či typ senzoru pro rozpoznání ledu, sněhu a mraků na satelitních snímcích. V praktické části byla demonstrována neřízená klasifikace na snímku ze satelitu SPOT v okolí hory Huascarán v Peru. Snímky satelitu Landsat byly použity pro identifikaci ústupu zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru. Klíčová slova: dálkový průzkum Země, ledovce, monitorování sněhu, Huascarán
Abstract v angličtině:
Use of remote sensing for monitoring of deglaciation The study deals with the monitoring of glaciers using remote sensing techniques. It compares the possibilities of optical and microwave sensing. The work tries to find a suitable method or type of sensor for detecting ice, snow and clouds in satellite images. In the practical part there was demonstrated unsupervised classification on the image of SPOT satellite in the area of Mount Huascarán. Images of Landsat satellite were used for identification of deglaciation in Cordillera Blanca, Peru. Key words: remote sensing, glaciers, monitoring of snow, Huascarán
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Soudková 4.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Soudková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Soudková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Eva Štefanová, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 80 kB