text size

Seismická tomografie - historie metody a její využití

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Seismická tomografie - historie metody a její využití
Titile (in english):
Seismic Tomography - historical development and application
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Martin Mityska
Supervisor:
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Opponent:
Mgr. Hana Karousová, Ph.D.
Thesis Id:
99136
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Study programm:
Geology (B1201)
Study branch:
Geology (BGEOL)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
20/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
seismická tomografie, Radonova transformace, Herglotz -Wiechert, ACH, Aki a Lee, rychlostní modely pláště
Keywords:
seismic tomography, Radon transform, Herglotz - Wiechert, ACH, Aki and Lee, mantle velocity models
Abstract (in czech):
Cílem této práce je podat přehled o vzniku a vývoji seismické tomografie a jejím použití v geofyzikální praxi. Vzhledem k značné šířce dnes používaných technik se zaměřuje na rané a stěžejní práce, které ovlivnily rozvoj oboru. Kromě regionálních numerických studií jako je teleseismická metoda ACH, či technika inverze místních zemětřesení Akiho a Leea, jsou představeny i metody konstrukce globálních rychlostních modelů pláště a pozornost je věnována i historicky zajímavému analytickému řešení Herglotze a Wiecherta. Jsou diskutovány teoretické základy a historický kontext vzniku popisovaných metod a jejich výsledky, včetně rozboru jejich přínosu a slabin.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to offer an overview on technics of seismic tomography, their history and general usage. It’s focused mainly on description of pioneering efforts in building mathematical tools of tomography and their application in geophysics. Methods mainly discussed are: Herglotz - Wiechert inversion, first numerical studies like ACH teleseismic method, Aki & Lee method of local sources inversion and early global mantle velocity studies. There are also discused some shortcomings of tomagraphy models and their influences on interpretation of results.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Mityska 4.88 MB
Download Abstract in czech Bc. Martin Mityska 42 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Mityska 41 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 181 kB
Download Opponent's review Mgr. Hana Karousová, Ph.D. 23 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 236 kB