velikost textu

Seismická tomografie - historie metody a její využití

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Seismická tomografie - historie metody a její využití
Název v angličtině:
Seismic Tomography - historical development and application
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Mityska
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Oponent:
Mgr. Hana Karousová, Ph.D.
Id práce:
99136
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
seismická tomografie, Radonova transformace, Herglotz -Wiechert, ACH, Aki a Lee, rychlostní modely pláště
Klíčová slova v angličtině:
seismic tomography, Radon transform, Herglotz - Wiechert, ACH, Aki and Lee, mantle velocity models
Abstrakt:
Cílem této práce je podat přehled o vzniku a vývoji seismické tomografie a jejím použití v geofyzikální praxi. Vzhledem k značné šířce dnes používaných technik se zaměřuje na rané a stěžejní práce, které ovlivnily rozvoj oboru. Kromě regionálních numerických studií jako je teleseismická metoda ACH, či technika inverze místních zemětřesení Akiho a Leea, jsou představeny i metody konstrukce globálních rychlostních modelů pláště a pozornost je věnována i historicky zajímavému analytickému řešení Herglotze a Wiecherta. Jsou diskutovány teoretické základy a historický kontext vzniku popisovaných metod a jejich výsledky, včetně rozboru jejich přínosu a slabin.
Abstract v angličtině:
The goal of this bachelor thesis is to offer an overview on technics of seismic tomography, their history and general usage. It’s focused mainly on description of pioneering efforts in building mathematical tools of tomography and their application in geophysics. Methods mainly discussed are: Herglotz - Wiechert inversion, first numerical studies like ACH teleseismic method, Aki & Lee method of local sources inversion and early global mantle velocity studies. There are also discused some shortcomings of tomagraphy models and their influences on interpretation of results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Mityska 4.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Mityska 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Mityska 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Karousová, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 236 kB