velikost textu

Online plánování nejvýhodnější trasy s využitím open-source aplikací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Online plánování nejvýhodnější trasy s využitím open-source aplikací
Název v angličtině:
Online route planning with open-source applications
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Matyáš
Vedoucí:
Mgr. Michal Schneider
Oponent:
Mgr. Lukáš Brůha
Id práce:
99111
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
PostGIS, pgRouting, mapový server, vyhledávání trasy
Klíčová slova v angličtině:
PostGIS, pgRouting, map server, route planning
Abstrakt:
Cílem této práce je vytvoření webové mapové aplikace pro plánování nejvýhodnější trasy při využití open-source nástrojů. Na začátku práce jsou použité nástroje stručně představeny a následuje popis postupu tvorby samotné aplikace. Práce popisuje způsob získání, úpravy i uložení dat použitých pro hledání trasy. Popsán je i postup použitý při tvorbě samotné webové mapové aplikace. Pro uložení dat byl použit databázový systém PostgreSQL a jeho extenze PostGIS. Vyhledání trasy zajišťuje knihovna pgRouting a vizualizace výsedků nad mapou OpenStreetMap je realizována pomocí knihovny OpenLayers. Při tvorbě aplikace byly použity skriptovací jazyky PHP a Javascript.
Abstract v angličtině:
The goal of this work is to create a route planning web application while using open source tools and applications. In the beginning, tools used to produce such application are briefly introduced. The the process of creating the application is described. This paper describes the proces sof getting, editing and storing data used for route planning. The proces sof creating the web mapping application itself is described, too. Data have been stored using PostgreSQL database system and its extension PostGIS. Route planning is realized using pgRouting library and the resulting route is displayed using OpenLayers library and OpenStreetMap as a base map. The application has been created using PHP and Javascript.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Matyáš 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Matyáš 58.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Matyáš 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Matyáš 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Schneider 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Brůha 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 80 kB