velikost textu

Kmenové buňky v tkáních savců - pohled do minulosti a současný stav poznání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kmenové buňky v tkáních savců - pohled do minulosti a současný stav poznání
Název v angličtině:
Stem cells in somatic tissues of mammals - past and present view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Adéla Hlavatá
Vedoucí:
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Oponent:
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Id práce:
99084
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kmenové buňky, CBC buňky, střevní epitel, chiméra, signalizace Wnt, Lgr5, „reportérové“ myši
Klíčová slova v angličtině:
stem cells, crypt base cells, intestinal epithelium, chimera, the Wnt signaling pathway, Lgr5, reporter mouse strains
Abstrakt:
Abstrakt V dospělém savčím organismu je sebeobnova tkání zajištěna aktivitou kmenových buněk. V rámci epitelu tenkého střeva jsou kmenové buňky, na rozdíl od většiny ostatních tkání, poměrně přehledně uspořádány. Mimo to je epitel tenkého střeva pro studium kmenových buněk vhodný i z hlediska své pravidelné struktury a vysoké rychlosti sebeobnovy. Jedny z prvních poznatků o kmenových buňkách střevního epitelu byly získány z experimentů zahrnujících generování embryonálních agregačních chimér a transgenních chimér myši. Zásadní význam pro studium mělo objasnění vlivu signalizace Wnt na kontrolu dynamiky linií kmenových buněk a s tím související objev jedinečného markeru kmenových buněk střevního epitelu proteinu Lgr5. Hlavním nástrojem výzkumu se následně staly geneticky modifikované myši s modifikovaným lokusem Lgr5. Názory na konkrétní identitu a organizaci dělení střevních epiteliálních kmenových buněk zůstávají dosud sporné. klíčová slova: kmenové buňky, CBC buňky, střevní epitel, chiméra, signalizace Wnt, Lgr5, „reportérové“ myši
Abstract v angličtině:
Abstract The homeostatic self-renewal of tissues in the adult mammal organism is maintained by stem- cell activity. The majority of tissue-specific stem cells are dispersed in a tissue in a low number. The small intestinal epithelium is a suitable model tissue for study of the stem cells because of its regular structure and rapid self-renewal. One of the first knowledge about the intestinal stem cell characteristics was obtained from the experiments with the mice embryonal aggregation chimeras and the transgenic chimeras. There were obtained a crucial role of the Wnt signalization pathway in the control of dynamics of the stem cells and contextual coherent finding of the unique molecular marker protein of the intestinal stem cells Lgr5. Subsequently, the genetically modified mice with “reporter” genes produced from the Lgr5 locus became the main tool in the intestinal epithelial stem cell research. The views on dividing organization and particular identity of the intestinal stem cells are still controversial. keywords: stem cells, crypt base cells, intestinal epithelium, chimera, the Wnt signaling pathway, Lgr5, reporter mouse strains
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Hlavatá 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Hlavatá 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Hlavatá 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 528 kB