velikost textu

Hydraulické štěpení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hydraulické štěpení
Název v angličtině:
Hydraulic fracturing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Mazáček
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Id práce:
99067
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hydraulické štěpení, frakturování , stimulace rezervoáru
Klíčová slova v angličtině:
Hydraulic fracturing, fracking, reservoir stimulation
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hydraulikcého frakturování. Hydraulické frakturování je metoda využívaná pro stimulaci propustnosti roponosných a plynonosných rezervoáru. Její podstatou je injektáž tekutiny do horninového prostředí pod velkým tlakem. Tato tekutina následně rozšiřuje stávající trhliny nebo vytváří nové. Cílem této práce bylo popsat základní poznatky nutné k realizaci metody. V jednotlivých kapitolách byly rozebrány základy mechniky hornin, jako například elastické a plastické chování, parametry trhlin mezi které patří výška a šířka trhliny, rychlost proudění a rychlost ztráty tekutiny v okolí trhliny. Dále byly popsány druhy frakturačních tekutin a materiály, které se používají jako plnivo do trhlin (tzv. proppant) a zabraňují zavírání trhlin. Nakonec byl předložen příklad provedené frakturace z Texasu v USA spolu s diskutovaným sledováním šíření trhlin.
Abstract v angličtině:
Summary This bachelor thesis deals with the process of hydraulic fracturing. Hydraulic fracturing (also called fracking or fracjob) is a method used for the stimulation of the oil or gas reservoirs. The point of the method is to inject the liquid under high pressure into the formation. The injection cause widening of existing fractures or making new ones. The goal of this thesis was to describe basic knowledge that are necessary to successful treatment. There were basics of rock mechanics described such as linear elasticity, plasticity etc. The main chapter describes the parameters of the fracture such as fracture wide, fracture height, fluid flow and fluid loss. Furthermore, the kinds of liquids were discussed in one chapter. In the end, the fracturation which had been done in Texas(USA) were shown and the spreading of the fractures were discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Mazáček 874 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Mazáček 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Mazáček 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 239 kB
Stáhnout Errata Bc. Michal Mazáček 92 kB