velikost textu

Gender v textech punkové skupiny Visací zámek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gender v textech punkové skupiny Visací zámek
Název v angličtině:
Gender in the Lyrics of the Punk Band of Visací zámek, the Padlock
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Chudobová
Vedoucí:
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Id práce:
99004
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gender, maskulinita, femininita, sociální konstruktivismus, punk, média, obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Gender, masculinity, femininity, social constructionism, punk, media, content analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Chudobová 536 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Chudobová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Havelková, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB