text size

Vliv modifikací rRNA na syntézu proteinů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv modifikací rRNA na syntézu proteinů
Titile (in english):
Impact of the rRNA modifications on protein synthesis
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Eliška Kročová
Supervisor:
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Thesis Id:
98974
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Study programm:
Special Chemical and Biological Programmes (B3912)
Study branch:
Molecular Biology and Biochemistry Organisms (BMOBIBO)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
rRNA, methylace, pseudouridylace, translace, zrání ribosomu
Keywords:
rRNA, methylation, pseudouridylation, translation, ribosome biogenesis
Abstract (in czech):
Abstrakt Ribosom je supramolekulární útvar, který zprostředkovává syntézu veškerých buněčných proteinů a je tedy nezbytný pro její život. To, že jsou některé nukleotidy ribosomální RNA modifikovány je známo už čtyřicet let. Teprve v dnešní době se však daří hlouběji studovat, jak jsou jednotlivé modifikace syntetizovány i to, jaký je jejich vliv na vznik a funkci ribosomu. Některé konkrétní nukleotidové modifikace mají význam při vzniku ribosomu (například m1acp3Ψ1191 SSU), u některých byl pozorován vliv na správnou funkčnost ribosomu (například Um2921, Gm2922, Ψ2923 LSU, m1acp3Ψ1191 SSU). Většina modifikovaných nukleotidů v eukaryotní rRNA je rozpoznávána malými jadérkovými RNA (snoRNA). Několik málo nukleotidů je však rozpoznáváno a následně modifikováno specifickými proteiny. Tyto proteiny hrají i zásadní roli ve zrání ribosomu. Předložená práce přehledně shrnuje současné znalosti o úloze nukleotidových modifikací v ribosomální RNA při vzniku, zrání a funkci ribosomu.
Abstract:
Abstract A ribosome is a supramolecular structure, which mediates synthesis of all cellular proteins, and therefore is essential for cell life. The fact, that some nucleotides of ribosomal RNA are modified, is known for forty years. However only recently, successful deeper studies on how the individual modifications are synthesized and what is their effect on ribosome synthesis and function appear. Some particular nucleotide modifications are important for the ribosome formation (like m1acp3Ψ1191 SSU), some others influence proper function of the ribosome (e.g. Um2921, Gm2922, Ψ2923 LSU, m1acp3Ψ1191 SSU). Majority of modified nucleotides in eukaryotic rRNA is being recognized by small nucleolar RNA (snoRNA). Few nucleotides is, however, recognized and subsequently modified by specific proteins. These proteins also play crucial role in ribosome maturation. In thesis presented, current knowledge on the role of ribosomal RNA nucleotide modifications during their formation and maturation, and on their function is summarized and overviewed.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eliška Kročová 792 kB
Download Abstract in czech Mgr. Eliška Kročová 57 kB
Download Abstract in english Mgr. Eliška Kročová 56 kB
Download Supervisor's review RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 109 kB
Download Opponent's review RNDr. Dana Holá, Ph.D. 88 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB