text size

Kvartérní vývoj koňovitých v ČR

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Kvartérní vývoj koňovitých v ČR
Titile (in english):
Quaternary evolution of horses in CR
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Veronika Rákosová
Supervisor:
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
Thesis Id:
98843
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Study programm:
Geology (B1201)
Study branch:
Applied Geobiology (PRGEOBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Velká čeleď koňovitých je jednou z nejprobádanějších skupin velkých savců posledních geologických období. Její výzkum se však zaměřuje přednostně na nejranější druhy a jejich postupnou evoluci a rozvoj. Osudy koní holocénu a zejména pleistocénu jsou odsouvány stranou, byť tvoří významnou složku paleoekologických rekonstrukcí. Nejmladší předci současných koní hráli významnou úlohu při utváření moderních plemen, která se v současnosti vyskytují s výjimkou Antarktidy na všech světových kontinentech navzdory faktu, že jejich divocí zástupci byli již zcela vyhubeni.
Abstract:
Large family of Equidae is one of the most explored species of big mammals of the last geological periods. However, its research is focused primary on the early species and their evolution. Holocenic and especially pleistocenic horses are researched poorly although they are important for quartenary paleoecologic reconstructions. The youngest ancestors of modern horses have had big role in formalization of up-to-date breeds which are worldwide expanded, except Antarctica, despite of fact that their wild forms has become extinct.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Veronika Rákosová 1001 kB
Download Abstract in czech Bc. Veronika Rákosová 42 kB
Download Abstract in english Bc. Veronika Rákosová 41 kB
Download Supervisor's review RNDr. Martin Mazuch, Ph.D. 150 kB
Download Opponent's review RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. 238 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 81 kB