velikost textu

Kvartérní vývoj koňovitých v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvartérní vývoj koňovitých v ČR
Název v angličtině:
Quaternary evolution of horses in CR
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Rákosová
Vedoucí:
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
Id práce:
98843
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Praktická geobiologie (PRGEOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Velká čeleď koňovitých je jednou z nejprobádanějších skupin velkých savců posledních geologických období. Její výzkum se však zaměřuje přednostně na nejranější druhy a jejich postupnou evoluci a rozvoj. Osudy koní holocénu a zejména pleistocénu jsou odsouvány stranou, byť tvoří významnou složku paleoekologických rekonstrukcí. Nejmladší předci současných koní hráli významnou úlohu při utváření moderních plemen, která se v současnosti vyskytují s výjimkou Antarktidy na všech světových kontinentech navzdory faktu, že jejich divocí zástupci byli již zcela vyhubeni.
Abstract v angličtině:
Large family of Equidae is one of the most explored species of big mammals of the last geological periods. However, its research is focused primary on the early species and their evolution. Holocenic and especially pleistocenic horses are researched poorly although they are important for quartenary paleoecologic reconstructions. The youngest ancestors of modern horses have had big role in formalization of up-to-date breeds which are worldwide expanded, except Antarctica, despite of fact that their wild forms has become extinct.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Rákosová 1001 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Rákosová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Rákosová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Mazuch, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 81 kB