velikost textu

Interference vybraných DNA virů s procesy apoptózy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interference vybraných DNA virů s procesy apoptózy
Název v angličtině:
Interference of selected DNA viruses with apoptotic processes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Pavla Sauerová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Oponent:
Mgr. Luděk Štěpánek
Id práce:
98773
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
apoptóza, virus hepatitidy B, papilomaviry, polyomaviry, herpesviry
Klíčová slova v angličtině:
apoptosis, Hepatitis B virus, papillomaviruses, polyomaviruses, herpesviruses
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na vybrané DNA viry a některé jejich mechanismy uplatňující se v inhibici či indukci procesu apoptózy. Vybranými DNA viry jsou virus hepatitidy B, polyomaviry, papilomaviry a herpesviry. Viry vyvinuly v rámci evoluce různé strategie v boji proti hostitelské obraně. Jednou z obranných odpovědí hostitele na virovou infekci je apoptóza. U virů zaznamenáváme fenomén potlačení či indukce apoptózy v závislosti na fázi životního cyklu, ve kterém se virus nachází. V některých strategiích, zasahujících do procesu apoptózy, nalézáme jisté podobnosti. Typickým příkladem je zacílení a manipulace na úrovni onkosupresoru p53 či produkce Bcl-2 homologů. Jiné strategie jsou výrazně specifické. Cílem těchto manipulací je zajištění úspěšné replikace, uvolnění viru z buňky a tedy jeho šíření organismem či mezi organismy. Některé viry dokonce disponují mechanismy, které jim umožní perzistovat v organismu po dlouhý časový úsek, nebo do konce jeho života.
Abstract v angličtině:
This work is focused on selected DNA viruses and some of their mechanisms used for inhibition or induction of the apoptotic processes. The selected DNA viruses are Hepatitis B virus, polyomaviruses, papillomaviruses and herpesviruses. Viruses developed different strategies for fighting the host defense mechanism during their evolution. One of the host defense mechanisms that reacts against virus infection is apoptosis. In case of viruses we can observe the phenomenon of inhibition or induction of apoptosis (which both depend on the life cycle phase of the virus). The purpose of these “fighting” strategies is to ensure successful replication, virus releasing from the cell and finally to let it spread in an organism or among them. Some “fighting” strategies are similar e.g. targeting and manipulation on p53 oncosupresor level or production of Bcl-2 homologs; other strategies are very specific. Certain viruses have mechanisms which allow them to survive in a host organism for a long time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Sauerová 604 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Sauerová 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Sauerová 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Luděk Štěpánek 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB