velikost textu

Využití georadaru v geomorfologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití georadaru v geomorfologii
Název v angličtině:
Using ground penetrating radar in geomorphology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Široký
Vedoucí:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Id práce:
98731
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
georadar, geomorfologie
Klíčová slova v angličtině:
geomorphology, ground penetrating radar
Abstrakt:
Georadar (Ground Penetrating Radar) je neinvazivní geofyzikální metoda, sloužící k vykreslení podpovrchových struktur. V posledních letech expandovala do geomorfologického výzkumu jako velmi rychlá, levná a spolehlivá metoda průzkumu plošně velkých oblastí. Svými možnostmi je zvláště vhodná v sedimentárních prostředích. Bakalářská práce se zabývá představením této metody, jelikož v české geomorfologické sféře ještě není etablovaná. Práce přibližuje fyzikální podstatu metody, přístroje a jeho komponent. Rešerše odborné literatury umožnila vytvořit seznam druhů georadarových odrazů s příklady a českou terminologií, a zdokumentovat typické projevy sedimentárních (i jiných) struktur v některých geomorfologických prostředích (glaciálním, periglaciálním, fluviálním, zazemnělých jezer a svahovém). Byl vytvořen metodický postup pro úpravu a interpretaci radargramu. Následně došlo k dešifraci georadarových snímků ze třech modelových lokalit.
Abstract v angličtině:
Ground Penetrating Radar (GPR) is a non-invasive geophysical research method imaging subsurface structures. It expanded widely across geomorphologic investigation during last years because of its speed, low-cost, reliable and large-scale capability. GPR is especially useful in sedimentological studies. The thesis is focused on introducing the basics about the GPR method as it is not well-known in Czech geomorphologic scene. The physical background of the device and the electromagnetic waves is given. A research articles and books recherche helped in creating of a reflection summary amended with Czech terminology and graphic examples. The typical reflection answer of sedimentological features were documented and sorted according to the glacial, periglacial, fluvial, paleolake and slope geomorphologic environments. A sequence of steps for editing and interpreting a radargram was proposed and applied on three model radargrams.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Široký 5.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Široký 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Široký 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 81 kB