text size

Charakterizace prasečích indukovaných pluripotentních kmenových buněk

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Charakterizace prasečích indukovaných pluripotentních kmenových buněk
Titile (in english):
Characterization of the porcine induced pluripotent stem cells
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Eliška Svobodová
Supervisor:
Mgr. Petr Vodička, PhD.
Opponent:
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.
Thesis Id:
98642
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Cell Biology (31-151)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
indukované pluripotentní kmenové buňky, embryonální kmenové buňky, reprogramace, prase, modelový organismus, pluripotence
Keywords:
induced pluripotent stem cell, embryonal stem cell, reprogramming, pig, model organism, pluripotency
Abstract (in czech):
Indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSCs) jsou pluripotentní buňky vytvořené reprogramací buněk somatických pomocí několika transkripčních faktorů v podmínkách kultivace embryonálních kmenových buněk (ESCs). Klasické faktory použité pro vytvoření prvních iPSCs jsou OCT4, SOX2, KLF4 a c-MYC. Takto vytvořené iPS buňky jsou svými vlastnostmi blízké ESCs. Technologie tvorby iPSCs může být využita k tvorbě iPS buněk z konkrétních pacientů a využita pro jejich léčbu tam, kde použití ESCs představuje etický a imunologický problém. Pro potřebu medicínských aplikací iPSCs je potřeba ověřit jejich dlouhodobou bezpečnost na vhodných zvířecích modelech.
Abstract:
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are the cells established by introducing several transcription factors into the somatic cells and culturing them in embryonal stem cell (ESCs) culture conditions. Factors used for the establishment of the first iPSCs are OCT3/4, SOX2, KLF4 and c-MYC. IPSCs created by these means resemble closely to the ESCs. IPS technology may be used to derive iPS cells of individual pacients and apply these cells for their treatment in the cases where the use of ESCs represents an ethical and imunological problem. Therefore, it is important to establish an appropriate animal model for the longtime safety testing of iPSCs before acceding to their medicinal aplication.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eliška Svobodová 1.15 MB
Download Abstract in czech Mgr. Eliška Svobodová 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Eliška Svobodová 42 kB
Download Supervisor's review Mgr. Petr Vodička, PhD. 83 kB
Download Opponent's review RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D. 167 kB
Download Defence's report 604 kB