velikost textu

Charakterizace prasečích indukovaných pluripotentních kmenových buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakterizace prasečích indukovaných pluripotentních kmenových buněk
Název v angličtině:
Characterization of the porcine induced pluripotent stem cells
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Eliška Svobodová
Vedoucí:
Mgr. Petr Vodička, PhD.
Oponent:
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.
Id práce:
98642
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
indukované pluripotentní kmenové buňky, embryonální kmenové buňky, reprogramace, prase, modelový organismus, pluripotence
Klíčová slova v angličtině:
induced pluripotent stem cell, embryonal stem cell, reprogramming, pig, model organism, pluripotency
Abstrakt:
Indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSCs) jsou pluripotentní buňky vytvořené reprogramací buněk somatických pomocí několika transkripčních faktorů v podmínkách kultivace embryonálních kmenových buněk (ESCs). Klasické faktory použité pro vytvoření prvních iPSCs jsou OCT4, SOX2, KLF4 a c-MYC. Takto vytvořené iPS buňky jsou svými vlastnostmi blízké ESCs. Technologie tvorby iPSCs může být využita k tvorbě iPS buněk z konkrétních pacientů a využita pro jejich léčbu tam, kde použití ESCs představuje etický a imunologický problém. Pro potřebu medicínských aplikací iPSCs je potřeba ověřit jejich dlouhodobou bezpečnost na vhodných zvířecích modelech.
Abstract v angličtině:
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are the cells established by introducing several transcription factors into the somatic cells and culturing them in embryonal stem cell (ESCs) culture conditions. Factors used for the establishment of the first iPSCs are OCT3/4, SOX2, KLF4 and c-MYC. IPSCs created by these means resemble closely to the ESCs. IPS technology may be used to derive iPS cells of individual pacients and apply these cells for their treatment in the cases where the use of ESCs represents an ethical and imunological problem. Therefore, it is important to establish an appropriate animal model for the longtime safety testing of iPSCs before acceding to their medicinal aplication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Svobodová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Svobodová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Svobodová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vodička, PhD. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 604 kB