text size

Kojenecká úmrtnost v České republice v evropském kontextu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Kojenecká úmrtnost v České republice v evropském kontextu
Titile (in english):
Infant mortality in the Czech Republic in the European context
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Martina Šornová
Supervisor:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Thesis Id:
98584
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Demography and Geodemography (31-360)
Study programm:
Demography (B1303)
Study branch:
Demography and Social Geography (DG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kojenecká úmrtnost, biometrická analýza kojenecké úmrtnosti, Česká republika
Keywords:
infant mortality, biometric analysis of infant mortality, Czech Republic
Abstract (in czech):
Abstrakt V této bakalářské práci je zdokumentován vývoj kojenecké úmrtnosti na českém území pomocí základních ukazatelů kojenecké úmrtnosti v období 1950–2009. Dále jsou zde porovnány ukazatele úmrtnosti do 1 roku a určena pozice České republiky mezi vybranými evropskými státy. V závěru je vývoj a intenzita úmrtnosti kojenců České republiky porovnána s vývojem a intenzitou úmrtnosti kojenců Slovenska. Zde je aplikována metoda biometrické analýzy kojenecké úmrtnosti. Pro tuto metodu je navržen způsob umístění linie endogenních úmrtí do grafu pomocí diferencí kumulovaných počtů zemřelých.
Abstract:
Abstract In this Bachelor thesis there is the development of infant mortality in the Czech Republic documented by basic indicators of infant mortality in the period 1950–2009. There are also the indicators of infant mortality compared and position of the Czech Republic among select countries was determined. In conclusion, the development and intensity of infant mortality of the Czech Republic is compared with the development and intensity of infant mortality of Slovakia. In the part the method of biometric analysis of infant mortality is applied. An alternative approach of finding the location of the line representing endogenous deaths through the differences of cumulative number of deaths is suggested for this method.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Martina Šornová 1.49 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Martina Šornová 129 kB
Download Abstract in czech Mgr. Martina Šornová 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Martina Šornová 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 132 kB
Download Opponent's review RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 106 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB