velikost textu

Vizuální stránka domácích volebních kampaní v roce 2010

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizuální stránka domácích volebních kampaní v roce 2010
Název v angličtině:
Visual aspect of local election campaigns in 2010
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Monika Ďuríčková
Vedoucí:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Slanec
Id práce:
98567
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Volby, kampaň, vizuální, plakát, billboard, politická strana, analýza, porovnání.
Klíčová slova v angličtině:
Elections, campaign, visual, poster, billboard, political party, analysis, comparison.
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce s názvem Vizuální stránka domácích volebních kampaní v roce 2010 se věnuje vizuální stránce volebních kampaní před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část přináší seznámení s konceptem komplexního komunikátu a jeho specifiky, popisuje spolupráci obrazu a textu, věnuje se fotografii jako prostředku politické reklamní komunikace, manipulaci, retuši a dotýká se objektivity a vnímání fotografií. Praktická část seznámí s vizuální stránkou volebních kampaní stran ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM a VV. Tyto strany dostaly ve volbách více než pět procent hlasů, a získaly tak poslanecké mandáty. Kampaně proběhly na jaře v roce 2010. Práce se zaměřuje zejména na venkovní reklamy jako billboardy, citylighty, plakáty a letáky. Kampaně v jednotlivých kapitolách popisuje pomocí kombinace metod kvalitativní analýzy a to podle Rolanda Bartha (Rétorika obrazu) a Gillian Rose (Visual Methodologies). Kapitoly pojednávají zejména o barvách, textu, značce, fotografii, osobách, kompozici a celkové jednotnosti. Na závěr práce srovnává kampaně mezi sebou.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is titled Visual aspect of local election campaigns in 2010 and it concerns the visual aspect of election campaigns before elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2010. Text is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part introduces concept of the complex communicate and his specifics, describes cooperation between image and text, concerns photography as a mean of political advertising communication, manipulation, retouch, objectivity and perception of photographs. The practical part describes the visual aspect of election campaigns of five political parties: Czech Social Democratic Party, Civic Democratic Party, TOP 09, Communist Party of Bohemia and Moravia and Public Affairs. These political parties gained more than five percent of electoral votes and therefore they have their representatives in the Chamber of Deputies. Campaigns took place in spring 2010. Thesis focuses mainly on the outdoor advertisement like billboards, citylights, posters and leaflets. Campaigns are described in individual chapters with use of combination of methods of qualitative analysis based on Roland Barthes (Rhetoric of the Image) and Gillian Rose (Visual Methodologies). Chapters deal particularly with colors, text, brand, photography, persons, composition and overall unity. Thesis also compares campaigns in conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Ďuríčková 32.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Ďuríčková 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Ďuríčková 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Filip Láb, PhD. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Slanec 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 489 kB