text size

Ústup horských ledovců v Alpách po malé době ledové a jeho vztah ke změnám klimatu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Ústup horských ledovců v Alpách po malé době ledové a jeho vztah ke změnám klimatu
Titile (in english):
Alpine glaciers retreat after little ice age and its relation to climate changes
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Alena Dutková
Supervisor:
RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Opponent:
RNDr. Přemysl Zelenka, CSc.
Thesis Id:
98538
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Study programm:
Geography (B1301)
Study branch:
Geography and Cartography (BGEKA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
20/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
klimatické změny, fluktuace ledovců, malá doba ledová, dálkový průzkum
Keywords:
climatic changes, glacier fluctuation, little ice age, remote sensing
Abstract (in czech):
Práce se zabývá ústupem horských ledovců v Alpách od malé doby ledové vzhledem ke klimatickým změnám. Teoretické poznatky získané z odborné zahraniční i tuzemské literatury jsou následně aplikovány na vybraný Morteratschský ledovec a vysokohorskou meteorologickou stanici Sonnblick. Alpské pohoří je jedno z nejvíce prozkoumaných a lidmi obydleným pohořím na světě, a proto jsou k dispozici dlouhodobé záznamy o vývoji teplot i fluktuaci ledovců.
Abstract:
This thesis deals with climatic changes and its influence on mountain glaciers in Alps since the little ice age to present. Knowledge published in domestic and foreign literature is applied to the example of Morteratsch glacier in swiss Alps and high elevation meteorological station Sonnblick in austrian Alps. Alpine mountain range is one of the most researched and the longest populated mountain ranges in the world. For this reasons we have for use long time period of meteorological and glaciological datasets.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Alena Dutková 5.67 MB
Download Abstract in czech Bc. Alena Dutková 41 kB
Download Abstract in english Bc. Alena Dutková 41 kB
Download Supervisor's review RNDr. Ivan Sládek, CSc. 29 kB
Download Opponent's review RNDr. Přemysl Zelenka, CSc. 27 kB
Download Defence's report RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 81 kB