velikost textu

Ústup horských ledovců v Alpách po malé době ledové a jeho vztah ke změnám klimatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústup horských ledovců v Alpách po malé době ledové a jeho vztah ke změnám klimatu
Název v angličtině:
Alpine glaciers retreat after little ice age and its relation to climate changes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Dutková
Vedoucí:
RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Oponent:
RNDr. Přemysl Zelenka, CSc.
Id práce:
98538
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klimatické změny, fluktuace ledovců, malá doba ledová, dálkový průzkum
Klíčová slova v angličtině:
climatic changes, glacier fluctuation, little ice age, remote sensing
Abstrakt:
Práce se zabývá ústupem horských ledovců v Alpách od malé doby ledové vzhledem ke klimatickým změnám. Teoretické poznatky získané z odborné zahraniční i tuzemské literatury jsou následně aplikovány na vybraný Morteratschský ledovec a vysokohorskou meteorologickou stanici Sonnblick. Alpské pohoří je jedno z nejvíce prozkoumaných a lidmi obydleným pohořím na světě, a proto jsou k dispozici dlouhodobé záznamy o vývoji teplot i fluktuaci ledovců.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with climatic changes and its influence on mountain glaciers in Alps since the little ice age to present. Knowledge published in domestic and foreign literature is applied to the example of Morteratsch glacier in swiss Alps and high elevation meteorological station Sonnblick in austrian Alps. Alpine mountain range is one of the most researched and the longest populated mountain ranges in the world. For this reasons we have for use long time period of meteorological and glaciological datasets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Dutková 5.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Dutková 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Dutková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ivan Sládek, CSc. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Přemysl Zelenka, CSc. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 81 kB