velikost textu

Strategie vývoje a využití geotermální energie na východním Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie vývoje a využití geotermální energie na východním Slovensku
Název v angličtině:
Strategy development and utilization of geothermal energy in East Slovakia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jana Štiaková
Vedoucí:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Id práce:
98526
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce se zabývá důležitostí využívání obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na geotermální energii. Hodnotí možnosti využití geotermální energie ve světě a hlavně na Slovensku. Poukazuje na silný potenciál tohoto zdroje, který se nachází zejména na východě krajiny v Košické kotlině. Jednotlivé kapitoly popisují způsoby využití geotermálního tepla, geologii studovaného území a oblasti výskytu termálních vod Východoslovenského regionu. Cílem je zhodnotit geotermální potenciál lokalit s vhodnými podmínkami pro využívání termálních vod a analyzovat situaci využití geotermální energie v Košické kotlině pro zásobování této oblasti teplem a elektřinou.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Presented bachelor thesis considers the importance of using renewable energy sources with a focus on geothermal energy. The main goal is to assess various possibilities of using geothermal energy around the world and particularly in the Slovak Republic. The thesis indicates a strong potential of this source, located especially in the east of the country in the Kosice basin. Certain parts of the thesis describe the different ways of use of the geothermal heat, geology of studied territory and the occurrence of thermal waters of the East region. The aim is to assess the geothermal potential of sites with suitable conditions for the use of thermal waters and analyze the state of utilization of geothermal energy in the Kosice basin for the supply of heat and electricity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Štiaková 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Štiaková 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Štiaková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Datel, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Kobr, CSc. 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 238 kB