velikost textu

Termální vody západních Čech a energetický potenciál Vřídla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Termální vody západních Čech a energetický potenciál Vřídla
Název v angličtině:
Thermal waters of the western Bohemia and energetic potential of the Vridlo spring
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Jašek
Vedoucí:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Id práce:
98519
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Termální vody, Karlovy Vary, Vřídlo
Klíčová slova v angličtině:
Thermal waters, Karlovy Vary, Vřídlo
Abstrakt:
Abstrakt Práce shrnuje základní obecné poznatky o geologických poměrech a geologickém vývoji západních Čech. Především se ale zabývá výskytem termálních vod, jejich vznikem a vývojem. Blíže popisuje veškeré doposud známé vývěry na území západních Čech, jejich vydatnosti a teploty. Podrobnější charakteristika je věnována nejteplejšímu prameni v České Republice a tím je Vřídlo v Karlových Varech. Práce se také zabývá úvahou nad energetickým potenciálem Vřídla a jeho možném využití. Závěr patří celkovému zamyšlení nad danou problematikou terem a jejich využívání v budoucnu.
Abstract v angličtině:
Summary This thesis summarizes the basic general knowledge of geology and geological evolution of western Bohemia. But above all, deals with the occurrence of thermal water, its origin and development. Describes in detail the local springs on the earth's surface, water yield and temperatures. More characteristic is given the hottest spring in the Czech Republic and that is the Vřídlo in Karlovy Vary. This thesis also deals with the energy potential thermal waters and their possible applications. The conclusion includes a total reflection on the issue thermal water and their use in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Jašek 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Jašek 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Jašek 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Datel, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 226 kB