velikost textu

Activation and function of BH3-only proteins from the Bcl-2 family

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Activation and function of BH3-only proteins from the Bcl-2 family
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martin Peterka
Vedoucí:
RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Barbora Pavlů
Id práce:
98346
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Proteiny z rodiny Bcl-2 (B-cell lymphoma-2) jsou klíčovými regulátory apoptózy u mnohobuněčných živočichů. U savců tyto proteiny regulují permeabilizaci vnější mitochondriální membrány (MOMP), jež vede k uvolnění pro-apoptotických molekul z mezimembránového prostoru mitochondrií a následné apoptóze. Poruchy v signalizaci těmito proteiny mohou u savců vyústit v různé patologické stavy včetně rakoviny. BH3 proteiny tvoří pro-apoptotickou podskupinu Bcl-2 rodiny. Fungují zejména jako senzory různých pro-apoptotických podnětů, jako je například nedostatek cytokinů, genotoxický stres či aktivace “receptorů smrti”. U savců bylo identifikováno přes deset BH3 proteinů, z nichž osm se účastní regulace MOMP. Těmito “konvenčními” BH3 proteiny jsou Bim, Bid, Puma, Noxa, Bad, Hrk, Bik and Bmf. Tato práce nabízí přehled o jejich původu, struktuře, aktivaci a funkci v apoptotické signalizaci.
Abstract v angličtině:
The Bcl-2 (B-cell lymphoma-2) family of proteins comprises crucial regulators of apoptosis in metazoans. In mammals, Bcl-2 family members regulate mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP), which leads to the release of pro-apoptotic molecules from the mitochondrial intermembrane space and subsequent apoptosis. Defects in the Bcl-2 signaling can result in various pathological conditions including cancer. BH3-only proteins form a pro-apoptotic subset of the Bcl-2 family. They mainly act as sensors of various pro-apoptotic stimuli such as cytokine deprivation, genotoxic stress, activated “death receptors” and others. In mammals, over ten BH3-only proteins have been identified, eight of which have been linked to the regulation of MOMP. These “conventional” BH3-only proteins are Bim, Bid, Puma, Noxa, Bad, Hrk, Bik and Bmf. This thesis provides an overview of their origin, structure, activation and involvement in apoptosis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Peterka 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Peterka 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Peterka 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ladislav Anděra, CSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Barbora Pavlů 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 525 kB