velikost textu

Asymetrická biotransformace beta-tetralonů na příslušné alkoholy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asymetrická biotransformace beta-tetralonů na příslušné alkoholy
Název v angličtině:
Asymmetric biotransformation of certain tetralones to tetralols
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Andrejch
Vedoucí:
RNDr. Jitka Poljaková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Konzultant:
Ing Eva Kyslíková, CsC
Id práce:
98316
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biotransformace, asymetrická redukce, 2-tetralony, 2-tetraloly, Saccharomyces uvarum, Torulopsis sphaerica, Candida tropicalis
Klíčová slova v angličtině:
biotransformation, asymmetric reduction, 2-tetralones, 2-tetralols, Saccharomyces uvarum, Torulopsis sphaerica, Candida tropicalis
Abstrakt:
Abstrakt Příprava čistých enantiomerů je v současnosti klíčovou součástí chemické syntézy mnoha průmyslově a farmaceuticky významných látek a trendem posledních let je postupný odklon od tradiční chemické syntézy k využívání biotransformací. Biotransformace znamená využívání izolovaných enzymů, celých enzymových systémů nebo celých buněk ke katalyzování chemických reakcí a oproti chemické syntéze přináší řadu výhod. V této práci byla prověřována biotransformační aktivita kvasinkových kmenů Saccharomyces uvarum K8, Saccharomyces cerevisiae K12, Torulopsis azyma K43, Torulopsis sphaerica K46 a Candida tropicalis K49, K51 a K52 při katalýze redukce 6-bromo-2-tetralonu, 7-hydroxy-2-tetralonu a 7-methoxy-2-tetralonu na příslušné alkoholy, což je významný reakční krok při syntéze některých léčiv. Byly nalezeny vhodné reakční podmínky pro biotransformaci a zjištěno, že kmeny Saccharomyces uvarum K8 a Candida tropicalis K52 jsou schopny poskytovat 2-tetraloly s ee vyšším než 90% při současné 100% konverzi substrátu při čtyřhodinové biotransformaci.
Abstract v angličtině:
Abstract Preparation of pure enantiomers is very important part of chemical synthesis of industrially and pharmaceutically useful compounds. In recent years traditional chemical synthesis is replaced by biotransformations. Biotransformation means the use of isolated enzymes, enzymatic systems or whole cells in catalysis of chemical reactions. In comparison with chemical synthesis it has certain advantages. In this work the activity of yeast strains Saccharomyces uvarum K8, Saccharomyces cerevisiae K12, Torulopsis azyma K43, Torulopsis sphaerica K46 and Candida tropicalis K49, K51 a K52 in catalysis of reduction 6- bromo-2-tetralone, 7-hydroxy-2-tetralone and 7-methoxy-2-tetralone was studied. Products of these reductions are used in preparation of pharmaceutical drugs. Suitable conditions for biotransformations were found and it was proved that the yeast strains Saccharomyces uvarum K8 and Candida tropicalis K52 are able to produce 2- tetralones with ee greater than 90% with conversion 100% after four-hour biotransformation. This thesis is written in Czech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Andrejch 1019 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Andrejch 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Andrejch 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Poljaková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Andrejch 224 kB