text size

Laterální genový přenos a jeho využití ve fylogenetice eukaryot

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Laterální genový přenos a jeho využití ve fylogenetice eukaryot
Titile (in english):
Lateral gene transfer and its utilisation for the phylogeny of eukaryotes
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Lukáš Novák
Supervisor:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Thesis Id:
98264
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Parasitology (31-161)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
08/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Laterální genový přenos, fylogeneze, eukaryota
Keywords:
Lateral gene transfer, phylogeny, eukaryotes
Abstract (in czech):
ABSTRAKT K laterálnímu genovému přenosu dochází u eukaryot relativně vzácně. Proto může být přítomnost konkrétního laterálně přeneseného genu u více linií eukaryot považována za jejich společnou synapomorfii, která je definuje jako monofyletickou skupinu. Na rozdíl od běžných fylogenetických postupů dokáže tento přístup potenciálně odhalit i směr evoluce a pozici kořene evolučního stromu. V první části této práce diskutuji různé aspekty využití laterálního genového přenosu ve fylogenetice eukaryot včetně výhod a nevýhod oproti běžným postupům. Ve druhé části pak představuji jednotlivé studie, které v minulosti tuto metodu využily. Klíčová slova: Laterální genový přenos, vzácné genomové změny, artefakt přitahování dlouhých větví, endosymbióza, fylogenetika, eukaryota, protista.
Abstract:
ABSTRACT Lateral gene transfer is a relatively rare event in eukaryotes. Presence of a specific gene acquired by lateral transfer in multiple lineages can be therefore considered to be their common synapomorphy, defining them as a monophyletic group. In contrast to usual phylogenetic methods, this approach can potentially shed light even on the direction of evolution and therefore find the position of a root of a given group of organisms. In the first part of this work I discuss various aspects of lateral gene transfer utilisation in eukaryote phylogeny including advantages and disadvantages against common approaches. In the second part I present particular studies that have recently used this method. Key words: Lateral gene transfer, rare genomic changes, long branch attraction artefact, endosymbiosis, phylogeny, eukaryots, protists.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lukáš Novák 1.11 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lukáš Novák 109 kB
Download Abstract in english Mgr. Lukáš Novák 6 kB
Download Supervisor's review Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 112 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 198 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 54 kB