velikost textu

Mechanismy exhumace vysokotlakých hornin podél suturních zón v kolizních orogénech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy exhumace vysokotlakých hornin podél suturních zón v kolizních orogénech
Název v angličtině:
Exhumation mechanisms of HP rocks along suture zones in collisional orogens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Miroslav Burjak
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. František Holub, CSc.
Id práce:
98158
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český masív, exhumace, gföhlská jednotka, orogén, sutura
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian Massif, exhumation, Gföhl unit, orogen, suture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Burjak 3.27 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Holub, CSc. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 81 kB