velikost textu

Možnosti elektrochemického generování těkavé formy stříbra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti elektrochemického generování těkavé formy stříbra
Název v angličtině:
Possibilities of electrochemical generation of volatile compound of silver
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Ondřej Linhart
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Id práce:
98156
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je věnována studiu možností elektrochemického generování těkavé formy stříbra, především optimalizaci pracovních podmínek, ve spojení s detekcí atomovou absorpční spektrometrií. Pro elektrochemické generování těkavé formy stříbra byla testována tenkovrstvá a tubulární elektrolytická průtoková cela. Z pracovních podmínek byl studován vhodný elektrolyt, jeho koncentrace a průtoková rychlost, generační proud a průtoková rychlost nosného plynu. Za optimálních pracovních podmínek bylo dosaženo citlivosti 0,029 dm mg–1 pro stanovení stříbra metodou elektrochemického generování.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented bachelor thesis is to focus on the possibilities of electrochemical generation of volatile form of silver coupled with atomic absorption spectrometry which was used as a detection technique. The main aim was to optimize working parameters. A thin-layer electrolytic cell and a tubular electrolytic cell have been tested for the electrochemical generation of volatile form of silver. The optimization of appropriate electrolyte, its concentration and its flow rate, electric current and flow rate of carrier gas have been developed. Under the optimal working conditions the sensitivity of 0.029 dm mg–1 for the determination of silver by electrochemical generation was achieved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Linhart 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Linhart 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Linhart 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Červený, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 613 kB