velikost textu

Státní zřízení a právo za protektorátu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní zřízení a právo za protektorátu
Název v angličtině:
System of state and law in the Protectorate
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
9812
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB