text size

Reakce některých oxidoreduktas s vybranými donory oxidu dusnatého

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Reakce některých oxidoreduktas s vybranými donory oxidu dusnatého
Titile (in english):
REACTION OF SOME OXIDOREDUCTASES WITH SELECTED DONORS OF NITRIC OXIDE
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Běla Marounková
Opponent:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Thesis Id:
98088
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (31-230)
Study programm:
Clinical and Toxicological Analysis (N1413)
Study branch:
Clinical and Toxicological Analysis (NKATA)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
03/09/2010
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Jednou z klíčových funkcí oxidu dusnatého (NO) v lidském těle je vazodilatace. Trinitroglycerol (GTN) a další dobře známe donory NO nesoucí skupinu >C=N-OH byly testovány pro možnou přeměnu na NO (respektive dusitany) pomocí diaforasy (DP) a lipoamiddehydrogenasy (LAD). Oba enzymy, DP i LAD, nebyly schopné přeměnit Nω- hydroxy-L-arginine (L-NOHA). Ačkoliv se superoxidoý anion (SOD) podílí v různé míře na přeměně donorů (formaldoximu (FAL), acetaldoximu (AO), nitroprusidu (NP), S- nitrosoglutathionu (SNOG), S-nitroso-N-acetylpenicilaminu (SNAP) a hydroxylaminu (HA)), vznikající reaktivní produkt, peroxid vodíku, nemá na tyto reakce vliv. Pro porovnávání jednotlivých reakcí DP a LAD s donory NO je důležité přihlédnout k poměru vynikajících dusitanů a dusičnanů.
Abstract:
ABSTRACT One of the key functions of nitric oxide (NO) in human is to dilate blood vessels. Glycerol trinitrate (GTN) and other well-known NO donors together with those bearing a >C=N-OH group were tested for possible conversion to NO (or nitrites, respectively) by diaphorase (DP) and lipoamide dehydrogenase (LAD). Both, DP and LAD, were unable to convert Nω- hydroxy-L-arginine (L-NOHA). Although superoxide anion (SOD) participates to a varying extent in the conversion of donors (formaldoxime (FAL), acetaldoxime (AO), nitroprusside (NP), S-nitrosoglutathione (SNOG), S-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP) and hydroxylamine (HA)), its reactive product, hydrogen peroxide, had no effect on the conversion of these donors. The ratio of formed nitrite/nitrate is important for comparison of the reactions catalyzed by DP and LAD with NO donors.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Běla Marounková 571 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Běla Marounková 141 kB
Download Abstract in czech Mgr. Běla Marounková 15 kB
Download Abstract in english Mgr. Běla Marounková 12 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 84 kB
Download Defence's report Kamila Řehořová 53 kB