velikost textu

Subdukcí řízené zkrácení a diferenciální exhumace v kadomském akrečním klínu tepelsko-barrandienské jednotky (Český masív)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subdukcí řízené zkrácení a diferenciální exhumace v kadomském akrečním klínu tepelsko-barrandienské jednotky (Český masív)
Název v angličtině:
Subduction-driven shortening and differential exhumation in a Cadomian accretionary wedge: The Teplá?Barrandian unit, Bohemian Massif
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D.
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
Id práce:
98079
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1. Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je zaměřena na studium tektonických deformací v neoproterozoických a nadložních spodnopaleozoických horninách tepelsko-barrandienské jednotky (TBJ) podél sz. okraje pražské pánve v centrální části Českého masívu. Hlavním cílem výzkumu bylo odlišit a charakterizovat struktury vzniklé během kadomské a variské orogeneze pomocí moderních metod a srovnáním finitních deformačních struktur v různých geologických jednotkách (neoproterozoikum, spodní paleozoikum). Toto srovnání umožnilo studovat tektonické procesy a přímý záznam deformační historie avalonsko-kadomského orogenního pásma během neoproterozoika a pomohlo dešifrovat strukturní záznam kadomských tektonických procesů ve svrchní kůře peri-gondwanských teránů. Tato práce umožnila novou interpretaci kadomských tektonických deformací v Českém masívu, včetně sukcese jednotlivých deformačních fází, deformačních gradientů a mechanismů deformace. Výsledkem bylo vytvoření celkového tektonického modelu kadomského vývoje a variského přetisku ve východní části tepelsko-barrandienské jednotky a rovněž širší korelace geodynamických procesů v jednotlivých teránech avalonsko-kadomského pásma během Neoproterozoika. 4
Abstract v angličtině:
2. English abstract This doctoral thesis is focused on analysis of tectonic deformations a geodynamic evolution of Neoproterozoic and Lower Paleozoic rocks of the Teplá−Barrandian Unit along the northwestern margin of the Prague basin (central Bohemian Massif). Using a wide range of modern methods, correlation of finite deformation patterns in different units allowed separation of structures formed during Cadomian and Variscan orogeny and interpretation of tectonic processes and tectonic history of the Cadomian orogenic belt during late Neoproterozoic. The research found direct evidence for and enabled new interpretations of Cadomian tectonic processes in the Bohemian Massif, including a succesion of deformation phases, quantification of finite deformation gradients and mechanisms. The different data sets were finally combined into an overall geotectonic model of Cadomian orogeny and its Variscan tectonothermal overprint in the Bohemian Massif, as well as the data were used for correlation with other Avalonian−Cadomian terranes. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. 7.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Franěk, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 55 kB