velikost textu

Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor
Název v angličtině:
Extent and morphological effects of quaternary glaciation in the northern slope of the Jizera Mts.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Černá, Ph.D.
Id práce:
98071
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná práce je zaměřena především na paleogeografickou rekonstrukci zalednění v Jizerských horách. Předmětem výzkumu se staly dosud nerozřešené otázky týkající se zejména dosahu kontinentálního zalednění a jeho odrazu v dnešní morfologii reliéfu, ale také horského zalednění. Při zpracování tématu maximálního zásahu zalednění se otevřely další otázky týkající se používané metody měření Schmidt hammerem (dále jen SH), a byla proto zpracována i samostatná studie ověřující použitelnost a prohlubující znalosti o této metodě.
Abstract v angličtině:
The PhD thesis deals with paleogeographic reconstruction of glaciation in the Jizera Mts. The research was focused on issues, which were not satisfactorily solved yet: the continental glaciation extent, effects of the glacier impact on the recent relief morphology and a possibility of mountain glaciation. During the investigation additional questions about the method of Schmidt hammer measurements arose and were treated in a separate methodological study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Černá, Ph.D. 14.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Černá, Ph.D. 6.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Černá, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Černá, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB