velikost textu

Deformační členění během vmístění kontinentálního magmatického oblouku: Severozápadní okraj středočeského plutonického komplexu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deformační členění během vmístění kontinentálního magmatického oblouku: Severozápadní okraj středočeského plutonického komplexu
Název v angličtině:
Forearc deformation and strain partitioning during growth of a continental magmatic arc: the northwestern margin of the Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. František Dragoun
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Stanislav Ulrich, Ph.D.
Id práce:
98067
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá projevy svrchnodevonské subdukce oceánské kůry následované spodnokarbonskou kontinentální kolizí saxothuringika a nadložní tepelskobarrandienské jednotky, které vedla ke vzniku magmatického oblouku (středočeský plutonický komplex) v centrální části Českého masívu. Práce je zaměřena na studium mezoskopických struktur a tektonických deformací v jv. části neoproterozoických a nadložních spodnopaleozoických hornin tepelsko-barrandienské jednotky v souvislosti se sz. okrajem intruzivních hornin středočeského plutonického komplexu (SPK). Hlavním cílem výzkumu bylo objasnění komplikovaného polyfázového strukturně-deformačního vývoje této oblasti zhruba v období intruze nejstarších granitoidů středočeského plutonického komplexu. Výzkum umožnil interpretovat interakci tektonické deformace s magmatickými pulsy středočeského plutonického komplexu. Ve studované oblasti byla provedena měření anizotropie magnetické susceptibility (AMS) za účelem bližšího studia magmatických foliací a lineací. Touto byly odhaleny sigmoidální trajektorie foliací a lineací v okrajovém granitu a v milínském a kozárovickém granodioritu, které odpovídají pravostranné transpresi. Tato práce tak umožňuje novou interpretaci deskové kinematiky během vmístění plutonických těles SPK v Českém masívu. Na základě kontrastních staveb plutonů uvedených v naší studii se domníváme, že distribuci deformace v kontinentálních magmatických obloucích mohou řídit dva hlavní faktory : (i) termální režim intruzí a (ii) orientace kontaktu intruze vůči směru hlavního zkrácení.
Abstract v angličtině:
abstract This doctoral thesis is focused on analysis of tectonic deformations associated with the Late Devonian subduction followed by the Early Carboniferous continental collision of the Saxothuringian and overriding upper-crustal Teplá–Barrandian units, which led to the growth of a large magmatic arc (the ~354–337 Ma Central Bohemian Plutonic Complex) in the central part of the Bohemian Massif. Far-field tectonic forces resulting from the collision produced ~WNW–ESE to ~NW–SE regional shortening across the forearc upper crust above the subduction zone; the shortening was accommodated by predominantly top-to-the-ESE tectonic transport along the southeastern flank of the Teplá–Barrandian unit. Approaching the magmatic arc margin, the regional structural pattern changes and exhibits significant acrossand along-strike variations interpreted as a result of strain partitioning, where the Saxothuringian/Teplá–Barrandian convergence interacted in different ways with the intruding magma pulses. Around the voluminous, northeasterly ~354 Ma Sázava pluton the principal shortening was at high angle to the forearc-facing intrusive contact and the host rocks were significantly thermally softened. The regional top-to-the-ESE tectonic transport converted here into arc-parallel ductile flow within the structural aureole around and above the pluton. In contrast, a narrow to nonexistent ductile strain aureole is preserved in the host rocks around discordant sheet-like plutons (the southwesterly pre-354 Ma Marginal granite and the Milín granodiorite of unknown radiometric age). Our AMS study of the Marginal granite and Milín granodiorite, and mapping of mesoscopic magmatic foliations and lineations in another neighboring sheet-like pluton (the ~346 Ma Kozárovice granodiorite), reveals sigmoidal mapscale fabric patterns consistent with dextral transpression. We thus suggest that the thin sheetlike plutons were oriented obliquely to the principal shortening and were rheologically weaker than the host rocks prior to final crystallization, producing dextral transpression recorded by the internal fabrics of these plutons. Our study shows that the the far-field plate kinematics during pluton emplacement is not the only factor that controls strain partitioning in continental magmatic arcs. The two contrasting styles of pluton emplacement documented here indicate that the pluton shape, orientation of intrusive contacts with respect to the background plate convergence vector, and heat budget of intrusions (magma volume, composition, and proportion of hot mantle component) may also govern strain partitioning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Dragoun 717 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. František Dragoun 5.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Dragoun 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Dragoun 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Stanislav Ulrich, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Kamila Řehořová 57 kB