velikost textu

Somatická embryogeneze jehličnanů: metabolizmus a role RFO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Somatická embryogeneze jehličnanů: metabolizmus a role RFO
Název v angličtině:
Somatic embryogenesis of conifers: metabolism and roles of RFOs
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ondřej Skala
Id práce:
98043
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Studijní oddělení (31-640)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Anatomie a fyziologie rostlin (NANAT)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zaměřuje na problematiku oligosacharidů rafinózové řady (RFO) v průběhu somatické embryogeneze Picea abies a hybridu Abies alba x numidica. RFO (α-1,6- galaktozyln-sach; 1≤n< cca 7) zastávají u rostlin zřejmě mnohé funkce, a to především ve fázi embryonální, která je přesto ve srovnání s následnými fázemi vývoje rostlin ve spojitosti s funkcemi RFO výrazně méně probádána. Proces somatické embryogeneze konifer a jeho specifik je detailně rozpracován v literárním úvodu spolu se všemi více či méně uznávanými funkcemi RFO a dosavadním poznáním metabolizmu RFO u rostlin. Mnohé práce ukazují, že přiblížení metabolizmu somatických embryí metabolizmu embryím zygotickým vede v převážní části případů ke zlepšení průběhu celého procesu. Přestože semena konifer kumulují RFO ve vysokých hladinách, jak bylo ověřeno v této práci, nedařilo se dříve indukovat kumulaci RFO u somatických embryí ve srovnatelných hladinách s ohledem na ostatní rozpustné endogenní sacharidy. Během somatické embryogeneze Picea abies docházelo ke kumulaci RFO u zralých embryí, která byla vystavena působení stresorů (desikační ošetření, chlad). S intenzitou působícího stresoru (rychlost a konečná míra desikace embryí), či kombinace působících stresorů), narůstala výsledná hladina RFO a v některých případech překonala hodnoty pozorované u zygotických embryí. Jistých výsledků v manipulaci s výslednou hladinou bylo dosaženo také manipulací v dostupnosti substrátů syntézy RFO v médiu během zrání. Přímé navýšení hladiny RFO embryí jejich kultivací na médiu obsahujícím RFO se nepodařilo. Somatická embrya zdegradovala/využila RFO v nejranějších fázích klíčení. Přestože mělo samotné působení stresorů pozitivní vliv na klíčení embryí, nebyl nalezen těsný vztah mezi hladinou RFO, případně rychlostí degradace RFO a efektivitou klíčení somatických embryí.
Abstract v angličtině:
Abstract Raffinose series oligosaccharides (RFOs= α-1,6-galaktosyln-sach; 1 ≤ n < c. 7) represent a prominent part of soluble saccharide content in mature conifer seeds. RFOs are considered to act as the multifunctional components in plants, but their precise functions in specific physiological processes remain contentious. The present study focuses on the metabolism and role of RFOs in somatic embryogenesis in two conifer species- Picea abies and hybrid fir (Abies alba x numidica). Three basic approaches were set for achieving spruce somatic embryos (SE) with diverse levels of RFOs: a) culture cultivation with exogenous RFOs, b) culture cultivation with precursors of RFOs synthesis and the last 3) culture exposition to variegated postmaturation treatments inducing RFOs synthesis (desiccation/cold stress). Parallel combinations of stresses led to the highest RFOs levels in SE. These findings associate the RFOs levels in spruce SE with protective function within desiccation state. The final levels of RFOs in the spruce SE were also regulated by endogenous levels of myo-inositol. RFOs were rapidly degraded by SE within early phases of germination independently of the initial level of RFOs. No dramatic decrease in embryo germination was found in embryos with decreased RFOs degradation achieved by treatment with Deoxygalactonojirimicin- the specific inhibitor of α-galactosidases. Results did not support the idea the higher the initial RFOs levels, the better the course of SE germination. In fir somatic embryogenesis, the soluble saccharide spectrum dynamics differed from the spruce one. The main difference was in the timing of RFOs accumulation. The fir embryogenic culture cumulated the RFOs in high levels since the beginning of maturation phase and the levels as well as the dynamics of the other soluble saccharides were dependent on the saccharide type (maltose or sucrose) in the maturation media. Maltose supported the cumulation of RFOs over the maturation phase and sucrose during postmaturation treatment. In conclusion for different conifer species no common characteristics of RFOs profiles and conditions and factors controling RFOs accumulation as well as simple relationship between RFOs level and germination efficiency can be found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Skala 3.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Skala 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Skala 15 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. 80 kB