velikost textu

Kláštery Řádu služebníků Panny Marie v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kláštery Řádu služebníků Panny Marie v Praze
Název v angličtině:
Monasteries of the Order of the Servants of Mary in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Šinorová
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Id práce:
97952
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Řád sluţebníků Panny Marie, servité, kostel Zvěstování Panny Marie na Trávníčku, Na Slupi, Botič, konvent při kostele svatého Michala, Bílá hora, ţebravé řády, církevní stavby.
Klíčová slova v angličtině:
Order of the servants of Mary in Prague, servites, Church of Lady Day „Na Trávníčku“, Na Slupi, Botič, convent near the church St. Michal, Bílá hora, Mendicant orders, Religious buildings
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou klášterů Řádu služebníků Panny Marie v Praze, a to zejména v období mezi lety 1360-1786. Těžištěm práce jsou pak dějiny tří servitských klášterů v Praze. Práce se věnuje, jak obecné charakteristice řádu, tak konkrétním událostem, které určovaly osudy řádu. Cílem je vypozorovat vývoj řádu v pražském prostředí až do jeho zrušení za Josefa II. Okrajově se pak zabývá i osudy klášterních staveb, které do dnes zůstaly pomníkem působení řádu.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the problematics concerning the monasteries of the Order of the Servants of Mary in Prague, particularly during the years of 1360-1786. The focus of this work lies in the history of three servite monasteries in Prague. This work deals with both characteristics of the order and the particular events that marked its destiny. The main goal is to bring to light the development of the Order's environment until its suppression under Josef II. It next describes the fate of the monastery buildings, which today still stand as a testament of the Order’s influence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Šinorová 492 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Šinorová 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Šinorová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Šinorová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 21 kB