velikost textu

ÚLOHA PROTEÍN KINÁZY C ALPHA V INDIVIDUÁLNEJ INVAZIVITE NÁDOROVÝCH BUNIEK

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ÚLOHA PROTEÍN KINÁZY C ALPHA V INDIVIDUÁLNEJ INVAZIVITE NÁDOROVÝCH BUNIEK
Název v češtině:
Úloha proteinkinázy C alfa v individuální invazivitě nádorových buněk
Název v angličtině:
The role of protein kinase C alpha in individual cancer cell invasiveness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Emília Szabadosová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
Id práce:
97949
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
proteín kináza C alpha, nádorová invazivita, Rho/ROCK signalizácia, Raf/MAPK signalizácia
Klíčová slova v angličtině:
protein kinase C alpha, tumor invasiveness, Rho / ROCK signaling, Raf / MAPK signaling
Abstrakt:
Abstrakt Proteín kináza C alpha bola medzi prvými definovanými izoformami rodiny PKC. Od vtedy sa ukázala byť dôležitou vo viacerých signálnych dráhach. Asi jej najznámejšia a najpreskúmanejšia úloha je v rakovinových bunkách. V nich sa účastní dráh spojených s individuálnou invazivitou, a teda tvorbou metastáz. Bolo preukázané, že proteín kináza C alpha reguluje ako Rho/ROCK dráhu vedúcu k amoeboídnej invazivite, tak aj Raf/MAPK signálnu kaskádu sprostredkujúcu mezenchymálnu invazivitu. Možností regulácie týchto dráh prosterdíctvom PKC je hneď niekoľko. Okrem týchto najdôležitejších dráh reguluje napríklad aj ERM proteíny.
Abstract v angličtině:
Abstract Protein kinase C alpha was one of the first identified isoenzyme of PKC family. Since then PKC has been shown to be important in various signal cascades. One of the best known role is in tumor invasiveness and in development of metastases. A role of protein kinase C alpha was pointed out in regulation of Rho/ROCK pathway in amoeboid invasiveness and also Raf/MAPK signaling cascade of mesenchymal movement. ERM proteins, which act in cancer invasiveness, are regulated by protein kinase C too.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Emília Szabadosová 15.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Emília Szabadosová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Emília Szabadosová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Hlaváčková, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 693 kB