velikost textu

Autorský subjekt jako gesto, stopa, hypotéza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorský subjekt jako gesto, stopa, hypotéza
Název v angličtině:
Authorial subject as a gesture, trace and hypothesis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Richard Müller, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Id práce:
97925
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Richard Müller, Ph.D. 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Richard Müller, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Richard Müller, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 89 kB