velikost textu

Elektronické knihy - současný stav, perspektivy a budoucnost čtení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronické knihy - současný stav, perspektivy a budoucnost čtení
Název v angličtině:
Electronic books - current state, perspectives and future of reading
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. BcA. Vít Krobot
Vedoucí:
PhDr. Anna Stöcklová
Oponent:
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Id práce:
97861
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat současné trendy související s elektronickými knihami a novými způsoby publikování. Práce sleduje sociální aspekty čtení z elektronických zařízení, nové způsoby percepce textu a kriticky hodnotí budoucnost hardwarových i softwarových čtecích zařízení. Soustředí se také na legislativní a právní záležitosti související s půjčováním elektronických knih v ČR. Součástí diplomové práce je i studie k pilotnímu projektu eSkripta do škol.
Abstract v angličtině:
The aim of the work is to map contemporary trends that relate to electronic books and new methods of publishing. The work will further monitor the social aspects of reading from electronic devices, new ways of perceiving text, and critical evaluation of the future of hardware and software reading apparatus. It will also focus on legislative and legal matters relating to the borrowing of electronic books in the Czech Republic. A part of the diploma work will consist of a study of the pilot project eSkripta in schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce 3.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Anna Stöcklová 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 20 kB