velikost textu

Znaky a znakové systémy ve volební reklamní kampani

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znaky a znakové systémy ve volební reklamní kampani
Název v angličtině:
Signs and sign systemes in an advertising ellection camlaign
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Lišková
Vedoucí:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Lysoňková
Id práce:
97758
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Znaky a znakové systémy, volební kampaň, volby 2010, Strana práv občanů, politický marketing
Klíčová slova v angličtině:
Signs and signs systems, political campaign, political marketing, election 2010,
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem „Znaky a znakové systémy v reklamní volební kampani“ se zaměřuje na analýzu konkrétní politické kampaně a to volební kampaň Strany práv občanů - ZEMANOVCI před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. V práci je analyzováno konkrétní zpracování kampaně strany SPOZ pod názvem „30 příběhů Miloše Zemana“, kde jako hlavní lídr a předseda strany vystupuje známý český politik Miloš Zeman. Kampaň navíc svým názvem a do jisté míry i zpracováním odkazuje na sociálistický seriál „30 případů majora Zemana“. V bakalářské práci bude jednak analyzováno marketingové zpracování kampaně a jeho potencionální úspěšnost vzhledem ke koncovému voliči. Práce se navíc pomocí sémiotické analýzy zaměřuje také na použité znaky a znakové systémy a snaží se odhalit jejich jednak explicitní, ale i druhotný význam a účel za jakým je strana chtěla ve své kampani využít. V práci je dále analyzován i volební program SPOZ a jeho spojení s použitými znaky kampaně. Na závěr práce je politická kampaň Strany práv občanů srovnána s kampaněmi konkurenčních politických stran.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis titled "Signs and sign systems in an advertising campaign" focuses on the analysis of a particular political campaigns. It is an election campaign of Strana práv občanů (Party of citizen´s rights) - ZEMANOVCI during the elections to the Chamber of Parliament of the Czech Republic in 2010. The thesis analyzed specific process behind the campaign entitled "30 stories of Milos Zeman," with key leader and chairman of the party well-known Czech politician Milos Zeman. Campaign also by name refers to the socialist series "30 cases of major Zeman". The work will first analyze marketing issues of the campaign and its potential success given to the end voters. Bachelor thesis also focuses on the signs and sign systems using semiotic analysis and to identify their explicit, but also a secondary meaning and the purpose for which the party wanted to use them in their campaign. The thesis further analyze an electoral program and its connection with the signs applied in the campaign. The last part includes, the comparation of the political campaing of SPOZ with the campaigns of the rival political parties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Lišková 832 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Lišková 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Lišková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Lysoňková 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 505 kB