velikost textu

Hanuš Karlík (1850-1927)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hanuš Karlík (1850-1927)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Jakub Ondrášek
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Hájek, CSc.
Id práce:
97732
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cukrovarnictví, české země, historická biografie, hospodářství, osobnost, 19. století, 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian Lands, Economy, Historical Biography, Personality, Sugar Industry, 19th century, 20th century
Abstrakt:
Hanuš Karlík 1850—1927 ABSTRAKT Bakalářská práce představuje život Hanuše Karlíka, významného českého cukrovarníka. Věnuje se jeho životu osobnímu a odbornému i jeho působnosti v cukrovarnických spolcích, jež ho po vzniku Československa postavila do čela československého cukrovarnického průmyslu. Zároveň staví jeho život do historických souvislostí vývoje cukrovarnictví v českých zemích v druhé polovině 19. a v první čtvrtině 20. století. KLÍČOVÁ SLOVA cukrovarnictví, české země, historická biografie, hospodářství, osobnost, 19. století, 20. století
Abstract v angličtině:
Hanuš Karlík 1850—1927 ABSTRACT This BA thesis presents the life of Hanuš Karlík, an important Czech sugar industrialist. It focuses on his personal as well as professional life and his achievements in associations and societies of sugar industry. It was these achievements that put him in charge of Czechoslovakian sugar industry once Czechoslovakia had been established. The thesis also puts his life into the historical context of development of sugar industry in Bohemian Lands in the second half of 19th and first quarter of 20th century. KEY WORDS Bohemian Lands, Economy, Historical Biography, Personality, Sugar Industry, 19th century, 20th century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jakub Ondrášek 2.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jakub Ondrášek 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jakub Ondrášek 208 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Hájek, CSc. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 290 kB