velikost textu

Vyvlastnění pozemků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyvlastnění pozemků
Název v angličtině:
Real estate expropriation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Klára Svobodová
Vedoucí:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
97566
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vyvlastnění pozemků, veřejný zájem, účel vyvlastnění, náhrada za vyvlastnění
Klíčová slova v angličtině:
The Land Expropriation, public interest, purpose of expropriation, compensation of expropriation
Abstrakt:
Rigorózní práce se věnuje vyvlastnění pozemků a jejím cílem bylo přiblížit institut vyvlastnění v širších souvislostech. Vyvlastnění je krajním právním prostředkem, který musí mít pevně stanoveny limity a mantinely, aby nedošlo k jeho zneužití a aby byl zachován princip právní jistoty. Vyvlastnění je institutem práva veřejného, ale nelze pominout jeho prolínání s právem soukromým, když vyvlastnění velice úzce souvisí s ochranou vlastnického práva. Obecná definice vyvlastnění a poukázání na rozdíly mezi vyvlastněním a jinými zásahy do vlastnického práva pokračuje nastíněním stručného vývoje zásahů do pozemkového vlastnictví na našem území. Prameny právní úpravy ukazují na provázanost českého právního řádu s mezinárodním právem. Na vývoj právní úpravy vyvlastnění navazují předpoklady, podmínky, cíl vyvlastnění a detailně je rozebráno vyvlastňovací řízení včetně soudní ochrany. Poslední kapitola je věnována právním úpravám vyvlastnění v jiných státech nejenom Evropské unie.
Abstract v angličtině:
This thesis would like to describe expropriation as an institute of contemporary legal regulation. I decided to write about the expropriation from the view of the land law, because of the object of expropriation. My thesis is focuses on expropriation as interference of power in which the state agency issuing the constitutive act establishing the property right to the person completely different from the previous owner. I started my thesis with the short division of the constitutional bases of the institute property concentrating on land and expropriation, its legal conditions and emphasize differences from the others interferences with the property right in history. The purpose of my thesis is to define expropriation, try to interpret the law provisions, its position in the legal system of the Czech Republic and make a small confrontation by the legal regulations of foreign countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Klára Svobodová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Klára Svobodová 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Klára Svobodová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 484 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 81 kB