velikost textu

Vodní režim rašelinišť a jeho změny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vodní režim rašelinišť a jeho změny
Název v angličtině:
Hydrological regime of peatlands and its changes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Petra Bachtíková
Vedoucí:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Id práce:
97461
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na hydrologii rašelinišť, zejména na jejich vodní režim a jakost rašeliništních vod. Práci je třeba považovat za přípravu k budoucímu praktickému výzkumu, který využije zpracovanou literární rešerši. Hlavním výsledkem jsou shromážděné základní informace o výskytu, rašeliništní floře a fauně a jejich významu z hlediska vědeckého a praktického a dále o hydrologii a jakosti rašeliništních vod.
Abstract v angličtině:
This thesis is concentrated on hydrology of peatlands especially on their hydrological regime and water quality. The thesis is to be regarded as a preparation for a future detailed research, which will employ the elaborate literature search. The main results therefore are the basic information about their ditribution, peatland flora and fauna and their important aspect of scientifec and practical then about hydrologii of peatland and water quality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Bachtíková 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Bachtíková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Bachtíková 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Datel, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 218 kB