velikost textu

Právní postavení českých zemí v období 1866 - 1914 (1918) a jeho vliv na státoprávní vývoj střední Evropy XX. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení českých zemí v období 1866 - 1914 (1918) a jeho vliv na státoprávní vývoj střední Evropy XX. století
Název v angličtině:
The Legal Status od Czech Lands in the Years 1866 ? 1914 (1918) and Its Influence on the Legal and Political Development of Central Europe in 20th Century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Zenkl
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
9741
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Zenkl 5.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Zenkl 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Zenkl 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Kindl 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 17 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 51 kB