velikost textu

Význam slovanských motivů v díle K.J. Erbena a B. Němcové (v kulturologické perspektivě)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam slovanských motivů v díle K.J. Erbena a B. Němcové (v kulturologické perspektivě)
Název v angličtině:
Slavic motives and their function in the works of K.J. Erben and B. Němcová (cultural studies)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Šťástka
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D.
Id práce:
97265
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
15. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce je vysledovat původní slovanskou mytologii v popisu literárních postav našich dvou předních pohádkářů. Pokusíme se zjistit, nakolik jsou obecné vlastnosti pohádkových postav moderním konstruktem spisovatelů a nakolik jsou dosud přežívajícím zbytkem původní slovanské pohanské víry. V první části práce se budeme věnovat rozboru nejvýznamnějších pohádkových děl Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. Měl vliv na dnešní vnímání pohádkových postav jejich cílený sběr lidové slovesnosti či spíše jejich vlastní umělecké představy? Následující kapitoly jsou věnovány dosud známým poznatkům a závěrům slovanského pohanství, odkud se dostáváme k výčtu a popisu jednotlivých bohů a démonických postav. Vzhledem k fatálnímu významu procesu christianizace se krátce podíváme i na kulturně-historický vývoj Velké Moravy, který je z hlediska středoevropského regionu neopomenutelný.
Abstract v angličtině:
The thesis focuses on identifying the traces of original Slavonic mythology in the works of two Czech forefront fairy-tales collectors, Karel Jaromír Erben and Božena Němcová. The aim of the thesis is to answer the following question: Are the general characteristics of the depicted supernatural beings the result of writers’ imagination, or are they the remains of much older, yet still present pagan tradition? First part of the thesis presents an analysis of the most important works of Erben and Němcová. Regarding the contemporary understanding of their work, this part questiones the significance of writers‘ own preconceptions on one side, and the importance of the persisting remains of pagan tradition on the other, and discusses the resulting image and our contemporary understanding of the work. Following chapters summarize current knowledge of Slavonic paganism and describe its particular figures and deities. Due to the consequences of christianization, as well as its historical role in the development of Central Europe, final part of the thesis briefly sums up the culture and history of Great Moravia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Šťástka 4.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Šťástka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Šťástka 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 70 kB