velikost textu

Stanovení léčiv automatizovanými průtokovými metodami s využitím chemiluminiscenční detekce.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení léčiv automatizovanými průtokovými metodami s využitím chemiluminiscenční detekce.
Název v angličtině:
Determination of Drugs by Automated Flow Methods with Use of Chemiluminescence Detection.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Mervartová
Školitel:
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. PhMr. Vladimír Jokl, DrSc.
prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
Id práce:
96786
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická analýza (DFA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Mervartová 7.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Mervartová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Mervartová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. PhMr. Vladimír Jokl, DrSc. 550 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 534 kB