velikost textu

Geografická radiální anamorfóza v prostředí GIS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geografická radiální anamorfóza v prostředí GIS
Název v angličtině:
Geographic unipolar anamorphosis with the use of GIS
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Žáková
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jakub Lysák
Id práce:
96706
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
radiální anamorfóza, kartografická transformace mapy, tematická kartografie
Klíčová slova v angličtině:
unipolar anamorphosis, cartographic transformation of a map, thematic cartography
Abstrakt:
Cílem této práce je navrhnout algoritmus, kterým by bylo možné vizualizovat digitální prostorová data metodou radiální geografické anamorfózy v prostředí GIS, a to jak data tematického obsahu mapy, tak data topografického obsahu. Pro data topografického obsahu mapy jsou diskutovány tři různé přístupy. Vedle algoritmu je navrhnuta i metodika zobrazení prostorových dat touto metodou. Jsou popsány problémy spojené s využitím radiální geografické anamorfózy, vymezeny geografické jevy, které je možné touto metodou vizualizovat, a také sepsány požadavky na podobu vstupních digitálních dat. Praktickým výsledkem práce je soubor nástrojů (toolbox) umožňující radiální geografickou anamorfózu dat v softwaru ArcGIS společnosti ESRI.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to propose an algorithm for visualization of spatial digital geographic data, including both thematic and topographic content of a map, using unipolar anamorphosis method with the use of GIS. Three different approaches for transformation of topographic content of a map are discussed. In addition to the algorithm, a methodology of displaying spatial data using this method is presented. The problems associated with the use of geographic unipolar anamorphosis are described, geographic phenomena which can be visualized by this method are determined, and requirements for digital data input are defined. The practical output of this thesis is a toolbox for the ArcGIS software by ESRI which serves to visualize geographic data by unipolar anamorphosis method.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Žáková 4.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Žáková 67.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Žáková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Žáková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Lysák 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 80 kB