velikost textu

Aktuální problematika nájmu bytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální problematika nájmu bytu
Název v angličtině:
Current issue of apartment lease
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jitka Bludská
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
9665
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jitka Bludská 51.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jitka Bludská 319 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jitka Bludská 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB